ΝΗΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ 84400
ΓΕΜΗ: 138283738000
Α.Φ.Μ.: 800720411


Στοιχεία Εταιρείας
Ανακοίνωση σύστασης

Δημοσιεύσεις
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
...